Dnes má svátek: Miloslav
csendesk

na EÚD

Aktuality

Nález kotěte

V naší obci se toulá kotě, které je v dobrém, zdravotním stavu. Stáří je odhadováno na 6 měsíců až 1 rok. Kontakt na nálezce 722 643 288 (pan Josef Kočí).

 

kotě zrzek

Vytisknout E-mail

Nález kocoura

V průmyslové zóně Mošnov byl nalezen kocour. Jedná se o bengálského, čipovaného kocoura. Majitel se může přihlásit u pana Němce, tel. 773 774 739. Majitel může kontaktovat také městskou policii v Příboře.

 

kocour

Vytisknout E-mail

Našel se pes - území obce Libhošť

Včera večer byl na území obce Libhošť nalezen pes. Měl obojek bez známky a k tělu připojenu naplněnou pet láhev se speciálně upraveným víčkem. Pes je udržovaný a ostříhaný, zřejmě někomu utekl.

Případný nálezce se může obrátit na OÚ Libhošť – tel. 556 730 319 nebo na našeho zaměstnance – Petr Bradáč – tel.  733 385 253.

foto pes1 pes2

Vytisknout E-mail

Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí používání hlučných strojů (sbíječky, bourací kladiva, vrtačky, sekačky, křovinořezy,drtiče větví apod.).

Uvedenou činnost lze vykonávat v pracovních dnech a v sobotu od 8.00 - 19.00 hod., v neděli a ve státní svátek od 10.00 - 12.00 hod. Noční klid je stanoven na dobu od 22.00 do 6.00 hod.

V tomto čase je povinnost každého zachovávat klid a omezit hlučné projevy.

Více o obecně závazné vyhlášce (č. 3/2008) zde:  pdf Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení (730 KB)

Vytisknout E-mail

Informace pro občany - Změny v příjmu TV signálu

Upozornění pro majitele starých televizorů a těm, kteří nemají SET TOP BOX pro příjem kabelového vysílání v obci.

Celostátní  televize  informují o tom, že od roku 2021 si budou muset všichni občané zakoupit nové televizory. POZOR tyto informace se netýkají našeho kabelového vysílání! Týká se to těch, kteří odebírají TV signál z jakýchkoliv antén. 

Přesto v důsledku stále častějších stížností na kvalitu šíření analogového vysílání našeho Infokanálu vás upozorňujeme na fakt, že v rámci zvyšování kvality bylo od 1. 5. 2017 vysílání Infokanálu převedeno z SD do HD kvality.  Analogové vysílání je pouze dočasnou alternativou, od které bude záhy odstoupeno. Doporučujeme proto všem majitelům starých televizorů, aby si ke svým přístrojům zakoupili set top box (možno i na OÚ), anebo televizory nové.

Vytisknout E-mail

Ztratil se papoušek Korry

V sobotu (20. 5. 2017) k večeru uletěl majitelům papoušek žlutotemenný. Označován jako papoušek Meyerův. Hlavu, záda a horní část hrudi má tmavě šedohnědé, spodní část hrudi, břicho a spodní krovky ocasní jsou sytě zelené, spodní část zad a kostřec modré. Na noze má kroužek a slyší na jméno Korry. Prosíme o sdílení, děkujeme.

Majitelka: Vendula Straková, 727 808 050 (Sedlnice u Nového Jičína).

 

IMG 8755  IMG 8876

Vytisknout E-mail

Kotlíkové dotace v MS kraji - 2. výzva

Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.

Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy spalinových cest.

Telefon: 595 622 355 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://lokalni-topeniste.msk.cz


Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Pro koho je dotace určena?

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso.

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt

 

Na co je dotace určena?

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být:

 • kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
 • kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický)
 • plynový kondenzační kotel
 • tepelné čerpadlo

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace - Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese https://svt.sfzp.cz..

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1100 litrů u kotle s výkonem 20 kW).

Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. Nejpozději musí být výměna kotle provedena do 13. 12. 2019, do tohoto data musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.

V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:

 • výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
 • novou otopnou soustavu nebo její úpravu
 • akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
 • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání – revize komínu, kotle
 • projektovou dokumentaci (není podmínkou)

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:

 • stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 • stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)
 • stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 • zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace v MSK“ nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

Jaká je výše dotace?

Základní míra podpory - část nákladů, která bude proplacena žadateli:

 • 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kombinovaného kotle na uhlí + biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč
 • 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč
 • 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč
 • 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše však 120 tis. Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci. Seznam všech obcí najdete na adrese http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty, obce nacházející se v Moravskoslezském kraji na http://lokalni-topeniste.msk.cz.

Všem úspěšným žadatelům pak přispěje Moravskoslezský kraj dalšími 7 500 Kč.

Posledním způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků na výměnu kotle, je případný příspěvek obce. seznam přispívajících obcí a výše jejich příspěvku je uveden na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz.

 

Jak o dotaci požádat?

Dotační program pro občany bude vyhlášen dne 29. června 2017. Žádosti budou přijímány do vyčerpání alokace, která činí pro Moravskoslezský kraj téměř 900 mil. Kč.

Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci.

Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 29. června 2017.

Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září 2017 v 10 hod

Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat. Následně je nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh, doručit (osobně nebo poštou) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického podání. Obálka musí být označena dle podmínek dotačního programu, vzor najdete v jeho přílohách.

Na výměnu 1 zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze 1 žádost!

Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte webovou stránku aktualizovat (tlačítko F5 nebo symbol šipky v levém horním rohu webové stránky).Jaké doklady jsou potřebné k získání dotace?

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestného prohlášení, že třída kotle je neznámá.
 • Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!
 • Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující.
 • Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po schválení dotace žadatel doloží:

 • Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti).
 • Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz).
 • Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).
 • Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).
 • Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu.
 • Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který bude po vyhlášení dotačního programu dostupný na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.

Žadatelé se mohou obracet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:

telefon 595 622 355

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Letáčky s informace ke stažení (formát PDF): 

Vytisknout E-mail