Dnes má svátek: Dominik Zítra: Kristian
csendesk

Sdružení / spolek / klub

Pejskaři Sedlnice

Jsme parta lidí, kteří se scházejí se svými pejsky, aby si pocvičili, něco pejsky naučili a přitom se dobře pobavili s ostatními pejskaři.

Všechno začalo aktivitou Viktorky, která v létě 2011 zorganizovala scházení dětí s pejsky v Zámeckém parku. Vzhledem k tomu, že zájem ze strany dětí a následně dospělých o výcvik byl, začaly jsme s Růženkou, Viktorce s výcvikem pomáhat. Díky angažovanosti Růženky nám obec poskytla prostory nad střelnicí u Bartoňky, které jsou pro naši činnost vhodnější - nerušíme jiné lidi a je zde spousta prostoru pro vyběhání pejsků.Od podzimu jsme tento prostor začali udržovat, vytvořili jsme si svépomocí první překážky a věnujeme se zde výcviku pejsků. Od roku 2013 díky Růžence, která vyřídila veškeré papírování a sepsala stanovy klubu, fungujeme jako oficiální organizace - občanské sdružení - kynologický klub Pejskaři Sedlnice.

A co všechno s pejsky děláme? Trénujeme socializaci - tedy, aby pejsci nebyli agresivní na lidi, ani na jiné psy. Dále aby si zvykli na různé rušivé situace a nebáli se, odmítání nalezené potravy a podobně. Učíme psy základní poslušnost, tak aby byli pro majitele příjemným a poslušným kamarádem a ne nevychovaným a okolí obtěžujícím dacanem, s kterým se nedá vyjít za branku. Případným zájemcům pomůžeme s přípravou pejska na zkoušky z výcviku, nebo s přípravou na výstavu. Kromě toho učíme pejsky základům agility - překonávání překážek na čas, což pejsky hrozně baví a příjemně se odreagují. No a kdo chce mít psa obranáře, může chodit na nácvik obran - dojíždí k nám zkušený figurant, který rád pomůže a poradí jak na to.

Více informací na našich stránkách: http://www.kynologiesedlnice.websnadno.cz/

  • Hits: 10647

  Střelci

  Mají svou střelnici v areálu vodní nádrže Bartoňka. Často zde probíhají závody člnů místních i členů organizací z okolních obcí. K nejznámějším závodům patří "Svatováclavské střelby", které se konají každoročně v září. Střílí se z historických zbraní, za účasti předních moravských střelců.

  https://sites.google.com/view/ssksedlnice

  • Hits: 10540

  Rybáři Sedlnice

  Vodní nádrž zvaná "Bartoňka" je letos (2016)  letá dáma. Zamyslel se někdo nad tím, jak vlastně nádrž vznikla? Máme mezi sebou pamětníky jejího vzniku. Z jejich vzpomínek vznikla mozaika tohoto, jak tato dáma vznikala. Nemohu než začít v roce 1983-4 minulého století. V tomto období se projevují první zmínky o nádrži. Oficiálně pro úřady jako požární nádrž pro obec a zásobník vody pro JZD v době sucha. Svíce byla zapálena, i když budovat se začalo až o rok později. Důvod uvedu později. Ale již v tomto roce se dělají některé přípravné práce, jako např. zeměměřičské, zhotovení dokumentací, různých povolení. V budoucí nádrži se nacházely mladé doubky, a jiné stromky, zejména náletové křoviny. Docházelo k přemístění na jiné místo nebo odstranění za pomoci školních dětí a paní učitelky Drahoslavy Olejákové. Začíná odvodňování pozemku pro stroje, které byly později zapůjčeny z JZD. Po dohodě s finančním odborem ONV Nový Jičín, kde tehdy působil p. Tylich, přicházejí peníze a může se budovat naplno. Píše se rok 1985.

  Na MDŽ 8.3.1985 je vydáno oficiální stavební povolení, vedením stavby je za obec pověřen pan Rudolf Bartoň. Duben je vhodnou dobou k dokončení přesazování stromků. 21.4. 1985 pánové Vlastimil Šimík a Rudolf Bartoň budoucí nádrž vyměřují včetně určení budoucí výšky vodní hladiny. Krátce poté zapůjčí JZD pásový traktor s radlicí a začíná se kopat. Má to však jeden háček, terén je příliš mokrý a technika těžká. Komplikace spočívala v tom, že pásák zapadl a tehdy dostupná technika na vyproštění byla krátká. Stavba se zastavila, pan Černoch musel zapracovat u VLS a vojenská technika musela pomoci. Pokračovalo se zatím v kopání kanálů odvodnění samozřejmě brigádnicky, ručně, v akci "Z" a dělaly se práce, kde to bylo možné. Což byl odtokový kanál z budoucího tendru. Zastavuje se vlastní dno, vnitřek nádrže a pokračuje se na přístupové cestě. Je využívána možnost blízké Tatry Kopřivnice a možnost získání odpadového materiálu (šamotová suť, škvára na zpevnění cesty). A práce pokračují svým tempem dál. Buduje se odtoková šachta zvaná tendr, která skončila již 12. října 1985. Po celou dobu bylo nutno odvodňovat pozemek, což pokračovalo až do konce září 1985. V půlce října začínají hlavní zemní práce na budoucí hrázi - schází však technika. I přes tyto potíže se koncem prosince podařilo hrubou stavbu ukončit, o čemž svědčí i pořízené fotografie.

  Do jarních měsíců 1986 nastává pauza. Hned po vysvitnutí sluníčka nastává úprava hráze a její osetí trávou. V původním řešení se nepočítalo s panely, jak je známe dnes. Našli se moudří lidé, kteří pochopili, že by v budoucnu pohybem vody směrem ke hrázi byly značně odnášeny kusy hlíny, a tak by docházelo k znečištění vody. V červnu 1986 MNV rozhodlo umístit na svah hráze betonové panely. Nastává období rovnání, podsypávání a kolíkování s následnou pokládkou panelů, a že jich nebylo málo. Stabilizovat tyto panely si vyžadovalo velkého úsilí i techniky. Tato činnost si vyžádala plných 5 měsíců. Jak jen skončila pokládka, začíná postupné napouštění vody do nádrže a postupné zatěžování hrázního tělesa. V roce 1986 probíhá zkušební provoz a v předkolaudačním řízení se zjišťuje, že je nutno ještě vybudovat bezpečnostní přepad z nádrže, což byla podmínka kolaudace. A tak se do termínu kolaudace buduje přepad a odtokový kanál, jak jej známe dnes. 27. února 1987 je dnem, kdy dílo bylo fakticky zkolaudováno. Rozhodnutím obecních funkcionářů správu na vodní nádrži převzal místní Střelecký klub. Tito členové pracují nejen kolem střelnice, ale brigádničí i na nádrži, budují lavičky, upravují okolí. A zde můžeme hledat mezi členy i prvopočátek vypuštění ryb do nádrže a rybaření.

  A teď jak to bylo s financemi. Měla býti vytvořena hodnota díla 300 000 Kčs – skutečnost 684 000 Kčs. Občané Sedlnic na této akci zdarma odpracovali 3.849 hodin. Krátce proč nyní "Bartoňka", když původně to byl Kačák. Jednoduše, v dobách počátků JZD byly pod nádrží rybníky a na těch byla chována drůbež, kachny. 

  Po vybudování nádrže se vžil mezi občany místní název "Bartoňka" na počest toho, kdo velice stál o vybudování a také navždy zůstane jako ten, kdo na ní má největší podíl. Přátelé, Vám všem patří neskutečný dík za Vaši prozřetelnost, čímž je dnešní 30. ti letá dáma zvaná "Bartoňka".

   

  • Hits: 8120

  Myslivecké sdružení

  Patří k nejaktivnějším organizacím Sedlnic. Členové organizace nejen uspokojují svou zálibu, ale jejich činnost je velmi užitečná pro společnost: starají se o les a živé tvory v něm.

  • Hits: 10672

  Klub důchodců

  Se schází 1x týdně v zasedací místnosti OÚ. Program jeho činností je pestrý, zajímavý, o čemž svědčí vysoká účast členů. Organizují přednášky, odpoledne v přírodě. Konají taneční zábavy, silvestr, veselé Mikulášské večery, různé zájezdy.

  • Hits: 10262

  Včelaři

  Jsou jedním z prvních spolků, které začaly svou činnost hned po válce. Užitečnou práci včelařů oceňují zvláště zemědělci, jimž včely opylováním plodin pomáhají zvyšovat výnosy. Bohužel členské základně chybí mladí lidé (stejně je tomu u zahrádkářů). I místní včelaře trápí nakažlivé onemocnění včelstev.

  • Hits: 10676